SPOTKANIE Z DR MARKIEM REZLEREM,  HISTORYKIEM WOJSKOWOŚCI ORAZ DZIEJÓW POZNANIA I WIELKOPOLSKI XIX I XX W

1 grudnia odbyło się w naszej szkole spotkanie z dr Markiem Rezlerem,  historykiem wojskowości oraz dziejów Poznania i Wielkopolski XIX i XX w,  urodzonym  w Gorzowie Wielkopolskim. Ukończył studia magisterskie na Wydziale Historycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,  natomiast w 1983 r. uzyskał tytuł doktora na Uniwersytecie Warszawskim.  Od samego początku związał się emocjonalnie z naszym miastem, podejmując badania historyczne, działalność popularyzatorską i edukacyjną. Pracował jako nauczyciel akademicki i szkolny, był bibliotekarzem. Jest przykładem historyka tworzącego poza instytucjami naukowymi. Napisał ponad 20 książek oraz 200 artykułów, w tym znaczące dla upowszechniania tradycji pracy organicznej biografie Emilii Sczanieckiej i Hipolita Cegielskiego, a także zarysy biograficzne Jana Henryka Dąbrowskiego, Piotra Wawrzyniaka, Karola Marcinkowskiego i dowódców 15. Pułku Ułanów Poznańskich. Jest autorem 1400 tekstów publicystycznych, wziął udział w  850 audycjach radiowych i telewizyjnych. Publikuje artykuły w prasie lokalnej i ogólnopolskiej. Zajmuje się popularyzacją dziejów Poznania i regionu w Wielkopolskiej Telewizji Kablowej i Ratajskiej Telewizji Kablowej. Prowadzi na ten temat prelekcje i wykłady publiczne, w tym od ponad dwudziestu lat comiesięczne spotkania na temat dziejów Poznania organizowane przez Towarzystwo Miłośników Miasta Poznania w salach Urzędu Miasta. Marek Rezler jest członkiem m.in. Polskiego Towarzystwa Historycznego, Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania, Towarzystwa Opieki nad Zabytkami, Stowarzyszenia Miłośników Dawnej Broni i Barwy, Stowarzyszenia Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Narodowego w Poznaniu, Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919.

Tematem prelekcji zaprezentowanej uczniom naszej szkoły była: Powszechna Wystawa Krajowa w Poznaniu oraz Prezydent Miasta Poznania Cyryl Ratajski.