Ubezpieczenie NNW

| Ubezpieczenie NNW

Zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami szkoła (jej pracownicy) ani Rada Rodziców nie mogą być stroną umowy w grupowym ubezpieczeniu na cudzy rachunek.

W związku z tym ubezpieczenie NNW uczniów w roku szkolnym 2020/2021 należy do rodziców.

Następujące firmy ubezpieczeniowe przedstawiły swoją ofertę na rok szkolny 2020/2021:

  • AVIVA Twoje Dziecko. Ubezpieczenie dla placówek oświatowych,
  • Generali – bezpieczny.pl (kod rabatowy agenta nr 20178),
  • InterRisk EDU PLUS 2020/2021 dla dziecka, ucznia, studenta, pracownika placówki oświatowej,
  • UNIQA TU SA Bezpieczne dziecko 2020/2021,
  • Stowarzyszenie Odpowiedzialni.pl