Ubezpieczenie NNW

| Ubezpieczenie NNW

Zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami ani szkoła (jej pracownicy) ani Rada Rodziców nie mogą być stroną umowy w grupowym ubezpieczeniu na cudzy rachunek.

W związku z tym ubezpieczenie NNW uczniów w roku szkolnym 2023/2024 należy do rodziców.