Harmonogram roku szkolnego

| Harmonogram roku szkolnego

Kalendarz w roku szkolnym 2023/2024

 

1.      Rozpoczęcie roku szkolnego       04 września 2023
2.      Zimowa przerwa świąteczna         23 grudnia 2023 - 31  grudnia  2023
3.      Studniówka         styczeń/ luty 2024
4.      Ferie zimowe          12 lutego 2024 - 25 lutego 2024
5.      Wiosenna przerwa świąteczna           28 marca 2024 - 2 kwietnia 2024
6.      

Zakończenie zajęć w klasach

czwartych

           26  kwietnia 2024
7.      Egzaminy maturalne           maj 2024
8.      

Zakończenie rocznych zajęć

dydaktyczno-wychowawczych

           21 czerwca 2024
9.      Ferie letnie            22 czerwca - 31 sierpnia 2024