Harmonogram roku szkolnego

| Harmonogram roku szkolnego

Kalendarz w roku szkolnym 2020/2021

 

 

1.      

Rozpoczęcie roku szkolnego

01 września 2020

2.      

Zimowa przerwa świąteczna

23 grudnia 2020 - 31  grudnia  2021

3.      

Studniówka

styczeń

4.      

Ferie zimowe

15-28.02.2021

ZMIANA:04.01-17.01.2021

5.      

Wiosenna przerwa świąteczna

01-06.04. 2021

6.      

Zakończenie zajęć w klasach

trzecich

30  kwietnia 2021(piątek)

7.      

Egzaminy maturalne

 maj 2021

8.      

Zakończenie rocznych zajęć

dydaktyczno-wychowawczych

25 czerwca 2021  (piątek)

9.      

Ferie letnie

26 czerwca - 31 sierpnia 2020