Nauczanie zdalne

Od 19.10.2020 do końca pandemii szkoła pracuje w systemie zdalnym według określonych zasad wydanych zarządzeniem Dyrektora szkoły:

zarządzenia Dyrektora szkoły_IX LO