Współpraca z uczelniami

| Współpraca IX LO z wyższymi uczelniami

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

 • Instytut Filologii Polskiej (dwustronne porozumienie o współpracy) – udział uczniów klas humanistycznych wszystkich poziomów w wykładach uniwersyteckich oraz spotkaniach i warsztatach prowadzonych przez pracowników naukowych na terenie szkoły.
 • Zakład Dydaktyki Chemii – udział uczniów realizujących rozszerzony program nauczania z chemii w zajęciach laboratoryjnych na uczelni i w szkole
 • Wydział Biologii – udział uczniów klas biologiczno-chemicznych w wykładach i zajęciach laboratoryjnych na uczelni
 • Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych – udział młodzieży np. w Dniach Turystyki, Festiwalu Nauki i Sztuki
 • Wydział Fizyki – udział młodzieży z klas matematyczno-fizycznych w wykładach i warsztatach
 • Zakład Historii Gospodarczej UAM – spotkania na uczelni poświęcone problematyce przedsiębiorczości

Politechnika Poznańska

 • Wydział Technologii Chemicznej – udział uczniów realizujących rozszerzony program nauczania z chemii w wykładach oraz zajęciach laboratoryjnych na uczelni i w szkole
 • Wydział Fizyki Technicznej (dwustronne porozumienie o współpracy)  – udział klas matematyczno-fizycznych w wykładach z cyklu Politechniczne Klasy Akademickie.

Uniwersytet Ekonomiczny

 • Wydział Ekonomii (dwustronne porozumienie o współpracy) – realizacja projektu „Klasa akademicka”.
 • Katedra Europeistyki – udział w wykładach na temat rynku pracy w Unii Europejskiej

Uniwersytet Przyrodniczy

 • Wydział Melioracji i Inżynierii Środowiska (dwustronne porozumienie o współpracy) - udział młodzieży w wykładach, warsztatach i zajęciach laboratoryjnych)
 • Wydział Ekonomiczno-Społeczny (dwustronne porozumienie o współpracy) - udział młodzieży w wykładach i warsztatach

Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu

 • uczestniczenie szkoły w realizacji Projektu Aktywni nie tylko on-line, finansowanego w ramach  programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Akademickie Centrum Kreatywności” z funduszu Programu Operacyjnego UE Innowacyjna Gospodarka we współpracy z Akademią Wychowania Fizycznego