Plan zebrań

| Plan zebrań

Plan spotkań z rodzicami - rok szkolny 2023/2024

1.

13 września 2023 (środa) 

godz.17.30 –  spotkania z rodzicami uczniów klas I

godz.18.30 – spotkania z rodzicami uczniów klas II - IV

2.

Konsultacje dla rodziców –  25  października  2023 (środa),  godz. 1730 – 1830

3.

Konsultacje dla rodziców – 13  grudnia 2023 (środa), godz. 1730 – 1830

4.

Wywiadówka semestralna dla klas I – IV  - 22 stycznia 2024 (poniedziałek)  

godz.17.30 –  spotkania z rodzicami uczniów klas I

godz.18.30 – spotkania z rodzicami uczniów klas II - IV

5.

Konsultacje dla rodziców – kl. I - III

 17  kwietnia 2024 (środa), godz.1700 -1800

Spotkanie z rodzicami uczniów kl. IV - godz. 1800

7.

 „Drzwi otwarte” dla ośmioklasistów –  20 kwietnia 2024  (sobota) 

8.

Konsultacje dla rodziców  kl. I -III  - 22  maja  2024 (środa godz.1700 - 1800