Plan zebrań

| Plan zebrań

Plan spotkań z rodzicami - rok szkolny 2022/2023

1.

12 września 2022 (poniedziałek) 

godz.17.30 –  spotkanie z rodzicami uczniów klas I

godz.18.00 – spotkania z rodzicami uczniów klas II-III

godz.18.30 – spotkania z rodzicami uczniów klas IV

2.

Konsultacje dla rodziców –  27  października  2022 (czwartek): godz. 1700 – 1800

3.

Konsultacje dla rodziców – 15  grudnia 2022 (czwartek)

godz. 1700 – 1800.

4.

Wywiadówka semestralna dla klas I – IV

26 stycznia 2023 (czwartek)  godz.1800

5.

Konsultacje dla rodziców – kl. I i II

 13  kwietnia 2023 (czwartek) godz.1700 -1800

Spotkanie z rodzicami uczniów kl. IV - godz. 1800

7.

 „Drzwi otwarte” dla ośmioklasistów –  22 kwietnia 2023  (sobota) godz.1000-1200

8.

Konsultacje dla rodziców – kl. I -III

 25 maja  2023 (czwartek)  godz.1700 -1800