Plan zebrań

| Plan zebrań

Plan spotkań z rodzicami - rok szkolny 2020/2021

 

1.

08 września 2020(wtorek) 

godz.1800 - spotkanie z rodzicami uczniów klas  pierwszych 

 2.

09 września 2020 ( środa)

godz.17.00 zebrania rodziców uczniów klas 2 po szkole podstawowej

godz.18.30 zebrania rodziców uczniów klas drugich po gimnazjum

 3.

10 września 2020(czwartek) 

godz.1800 - spotkanie z rodzicami uczniów klas  trzecich 

4.

 Konsultacje dla rodziców –  28  października  2020 (środa): godz. 1700 – 1800

5.

Konsultacje dla rodziców – 10  grudnia 2020(czwartek)  godz. 1700 – 1800.

ZMIANA!!! Spotkania wychowawców z rodzicami - online godz.17.30.

6.

 Wywiadówka semestralna dla klas I i II po podstawówce  –  19 stycznia 2021 (wtorek)  godz.18.30

wywiadówka odwołana!!!

4.

Wywiadówka semestralna dla klas II po gimnazjum  i III   –  20 stycznia 2021 (środa)  godz.18.30

wywiadówka odwołana!!!

4.

Konsultacje dla rodziców – kl. I i II

 31  marca  2021(środa) godz.17.00 -18.00

Spotkanie z rodzicami uczniów kl. III - godz. 18.00

ZMIANA!!! Dla wszystkich klas spotkania on-line z wychowawcą 25.03.2021 godz.18.00

5.

  „Drzwi otwarte” dla ośmioklasistów –  kwiecień 2021  (sobota) godz.10.00-12.00

ZMIANA !!! Drzwi otwarte on-line 14.04.2021 godz.18.00

6.

  

Konsultacje dla rodziców – kl. I i II

 19 maja  2021(środa) godz.17.00 -18.00