WYNIKI VII WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

MOJA MAŁA OJCZYZNA – MIEJSCA ZNANE I NIEZNANE Szanowne jury tegorocznej edycji podało następujący werdykt: w kategorii szkoła podstawowa: 1 miejsce – Paweł Nowak zdjęcie  nr 1 Impresje o zachodzie słońca  Szkoła Podstawowa w Stęszewie 2 miejsce – Artur Błaszkiewicz zdjęcie nr 1 Park Sołacki  Szkoła Czytaj więcej