Wymiana z Niemcami

| Wymiana z Niemcami

Projekt wymiany młodzieży polsko - niemieckiej jest wspierany finansowo przez Polsko Niemiecką Współpracę Młodzieży

 

Szkołą partnerską naszego liceum w Niemczech jest Sekundarschule w malowniczej miejscowości Marsberg, leżącej w odległości około 700 km od Poznania w landzie Nadrenia Północna-Westfalia (Nordrhein-Westfalen).

Wymiana odbywa się od przeszło 30 lat w cyklu rocznym, to znaczy, że w ciągu jednego roku kalendarzowego polscy uczniowie przyjmują gości zza granicy oraz sami jadą do Niemiec. W ostatnich latach polska grupa wyjeżdża na tydzień do Marsbergu w marcu lub kwietniu, natomiast rewizyta gości odbywa się we wrześniu w kolejnym roku szkolnym.

Program wymiany polsko-niemieckiej jest skierowany w pierwszej kolejności do licealistów, którzy uczą się w naszej szkole języka niemieckiego na poziomie rozszerzonym (grupy przygotowujące do egzaminu Deutsches Sprachidiplom II). W przypadku wolnych miejsc na wymianie, mile widziani są także uczniowie uczący się języka niemieckiego na poziomie podstawowym, ponieważ partnerzy wymiany komunikują się również w języku angielskim.

W zależności od zainteresowania, w wymianie uczestniczy kilkunastu uczniów z Polski i Niemiec oraz dwóch nauczycieli z każdego kraju. Opiekunami wymiany polskiej grupy są zwykle wykładowcy języka niemieckiego.

Organizujemy wymianę w pełnym znaczeniu tego słowa, co oznacza, że polscy uczniowie zakwaterowani są u niemieckich rodzin, a goście w trakcie rewizyty mieszkają u swoich polskich partnerów. Poza czasem, który rodziny goszczące organizują samodzielnie gościom – zwykle są to weekendy oraz wieczory - przygotowywany jest  oficjalny program pobytu. Zarówno w Niemczech, jak również w Polsce uczniowie uczestniczą w wycieczkach edukacyjno-krajoznawczych (np. do Kolonii, Bonn, Frankfurtu nad Menem w Niemczech; Trójmiasta, Wrocławia lub Warszawy w Polsce), program obejmuje także zajęcia w polskiej i niemieckiej szkole oraz inne aktywności w Marsbergu i Poznaniu.

Program  wymiany polsko-niemieckiej w naszej szkole jest dofinansowywany przez organizację o nazwie Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (Deutsch-Polnisches Jugendwerk), powstałej na mocy umowy o Dobrym Sąsiedztwie między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w 1991 roku. Dzięki dofinansowaniu, koszt udziału w całym programie jest niższy.

Do Niemiec wyjeżdżamy już od 1991, w tym roku zorganizowana została pierwsza wymiana. Uczniowie z Polski i Niemiec - należy podkreślić, że korzyści są obustronne - nie tylko doskonalą umiejętności językowe, ale także poszerzają swoją wiedzę na temat partnerskich krajów, zdobywają doświadczenie i zawierają często długoletnie przyjaźnie.