REKRUTACJA 2023

Godziny pracy Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej: 9:00 – 12:00  z wyjątkiem dni: 28 lipca 2023 – od 9:00 do 15:00, 10 sierpnia 2023 – od 9:00 do 15:00. Wszystkie informacje dotyczące rekrutacji znajdują się w zakładce – REKRUTACJA