REKRUTACJA 2023

Godziny pracy Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej: 9:00 – 12:00 

z wyjątkiem dni:

28 lipca 2023 – od 9:00 do 15:00,

10 sierpnia 2023 – od 9:00 do 15:00.

Wszystkie informacje dotyczące rekrutacji znajdują się w zakładce – REKRUTACJA