Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności.

IX Liceum Ogólnokształcące im. Karola Libelta w Poznaniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.  

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej: www.9lopoznan.pl   IX Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Libelta w Poznaniu.

Data publikacji strony internetowej: 2017.09.01

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2021.03.28

Stan dostępności cyfrowej.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 Niedostępne elementy i treści.

 • W części filmów nie ma napisów dla osób niesłyszących i głuchych.
 • Brak nawigacji klawiaturą.
 • Dokumenty archiwalne opublikowane na stronie przed 23 września 2018 r. nie są dostępne. Nie mamy prawnego obowiązku dostosowywania tych dokumentów. Jeżeli potrzebujesz dostępu do nich skontaktuj się z nami i wskaż dokładnie, o które z nich Ci chodzi i jak powinniśmy je dostosować.
 • Link do dokumentów zawiera tylko nazwę, brak informacji o formacie i rozmiarze.
 • Brak wyszukiwarki.
 • Brak możliwości wysłania formularza z pominięciem przycisku „Wyślij”.
 • Wiele zdjęć, obrazów, grafik i innych informacji nietekstowych nie posiada alternatywnej wersji tekstowej.

 Skróty Klawiaturowe.

Strona internetowa obsługuje standardowe skróty klawiaturowe przeglądarek internetowych.

Przygotowanie deklaracji dostępności.

Data sporządzenia deklaracji: 2021.03.28. 

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2021.03.28.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

W szkole przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych cyfrowej strony internetowej w odniesieniu do wytycznych określonych w załączniku do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/ ), z którego wynika, że strona internetowa www.9lopoznan.pl spełnia wymagania w 99,48 % gdzie wartość 100% jest wynikiem najlepszym.

 Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

Jeśli potrzebujesz informacji w innej formie niż prezentowana na stronie internetowej www.9lopoznan.pl – skontaktuj się z nami.

W zgłoszeniu podaj:

 • adres internetowych strony, na której jest niedostępna dla Ciebie treść,
 • swoje imię i nazwisko,
 • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail
 • informacje, jaki sposób przekazania informacji jest dla Ciebie najwygodniejszy (np. druk powiększony, alfabet Braille’a, informacja dźwiękowa).

Za wszystkie kwestie związane z dostępnością cyfrową i udostępnianiem treści z tej strony internetowej odpowiada: Justyna Kubiak:

– email osoby do kontaktu: justyna.kubiak@9lopoznan.pl,

– tel. 61-820 36 32

Obsługa wniosków i dane kontaktowe.

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni  od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści z Twojego zgłoszenia, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

Skargi i odwołania.

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę  do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor IX  Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Libelta  w Poznaniu
 • Adres: ul. Warzywna 24, 61-658 Poznań
 • E-mail: 9lopoznan@9lopoznan.pl
 • Telefon: 61 820 36 32

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna 

1.Wejście do budynku przez portiernię, kontrolowane przez woźnego.

2.Korytarze szerokie bez przeszkód, schody z bezpieczną poręczą, brak windy

3.Brak pochylni, platform, brak informacji głosowych, brak pętli indukcyjnych.

4.Posiadamy miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

5.Możliwe wejście z psem asystującym

6.Brak możliwości skorzystania z tłumacza migowego na miejscu i online.