PATRONAT DLA PRZYSZŁEJ KLASY 1D

We wtorek, 6 czerwca, odbyło się w naszej szkole spotkanie p. dyrektor IX LO – Krystyny Rachwalik z przedstawicielami Centrum Turystyki Kulturowej  TRAKT – operatora Bramy Poznania, dotyczące objęcia patronatem od roku 2017/2018 klasy 1d (geograficzno-językowej). Cele tego patronatu to: rozwinięcie u uczniów kompetencji związanych z interpretacją dziedzictwa, edukacją kulturalną i turystyką kulturową, a także rozwijanie praktycznych umiejętności, przydatnych podczas podejmowania decyzji o dalszym kierunku kształcenia i wyborze pracy.

Patronat będzie obejmował m. in.:

współpracę z CTK TRAKT przez 3 semestry (II klasa i pierwszy semestr klasy III),

intensywną naukę języka obcego: hiszpańskiego i niemieckiego (częściowo w CTK TRAKT),

cykl wykładów i ćwiczeń prowadzonych przez pracowników CTK TRAKT na temat interpretacji dziedzictwa, edukacji kulturalnej i turystyki kulturowej,

realizację wydarzenia „Take over” w Bramie Poznania jako finał współpracy,

wolontariat w Bramie Poznania – jako opcjonalną kontynuację współpracy z uczniami.

Umowa patronacka o współpracy pomiędzy IX Liceum Ogólnokształcącym im. Karola Libelta i CTK Trakt, określająca wzajemne prawa i zobowiązania stron, zostanie podpisana w sierpniu 2017 r.