WSPOMNIENIE WYMIANY Z NIEMCAMI

Tegoroczna wymiana naszej szkoły ze szkołą partnerską Realschule w Marsbergu jest wspominane na dwa miesiące po jej zakończeniu. W lokalnej broszurze informacyjnej Diemelbote pojawił się artykuł na jej temat:

http://www.diemelbote.de/fileadmin/user_upload/diemelbote/2017-06-03_21/flipviewerxpress.html