VIII WOJEWÓDZKI KONKURS FOTOGRAFICZNY „Z książką na Ty”            

REGULAMIN

 1. Organizatorem konkursu jest IX Liceum Ogólnokształcące im. Karola Libelta w Poznaniu.
 2. Celem konkursu jest wzbudzenie zainteresowania książką oraz otaczającym nas światem. Zachęcenie młodzieży do spojrzenia na nią przez obiektyw aparatu fotograficznego i pokazania poprzez fotografię tego, co ciekawe, symboliczne, metaforyczne, wyjątkowe oraz warte pokazania.
 3. W konkursie biorą udział uczniowie klas siódmych i ósmych szkół podstawowych, oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych Poznania i Wielkopolski.
 4. W konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie brały udziału w żadnym innym konkursie.
 5. Udział w konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny.
 6. Przewidziane są dwie kategorie: szkoła podstawowa; szkoła ponadpodstawowa.
 7. Zdjęcia mogą być wykonane w dowolnej technice.
 8. Zdjęcia należy przysłać w formie odbitek z laboratorium foto z parametrami opisanymi w regulaminie konkursu.
 9. Uczestnik może zgłosić do konkursu od 1 do 3 zdjęć (cykl).
 10. Dopuszcza się nadsyłanie tylko osobiście wykonanego zdjęcia przez autora biorącego udział w konkursie prac fotograficznych.
 11. Zdjęcia czarno-białe lub kolorowe w formacie 15 x 21 cm, lub 15 x 23cm .
 12. Każde zdjęcie należy opisać następującymi informacjami: tytuł zdjęcia, informacja czy zdjęcie stanowi serię (reportaż), miejsce wykonania, imię, nazwisko, szkołę, telefon lub adres mailowy, nazwisko opiekuna.
 13. Zgłoszenie prac następuje poprzez opisanie zdjęć z tyłu, przysłania ich wraz z kartą zgłoszenia  na adres: IX Liceum Ogólnokształcące im. K. Libelta, ul. Warzywna 24, 61-658 Poznań,
 14. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa na wykorzystanie zdjęć  na potrzeby konkursu. Osoby nadsyłające swe zgłoszenia w ramach konkursu wyrażają zgodę (karta zgłoszenia) na przetwarzanie przez organizatora swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby konkursu.
 15. W konkursie będą rozpatrywane wyłącznie prace, które zostały przesłane do dnia 10 listopada  2022 r. i spełniające wymogi formalne.
 16. Prace zostaną ocenione przez powołane przez organizatora jury.
 17. Zwycięzcy oraz osoby wyróżnione zostaną poinformowani przez organizatorów drogą mailową o przekazaniu nagród, a następnie wyniki konkursu zostaną podane na stronie szkoły www.9lopoznan.pl
 18. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator konkursu.

Serdecznie zapraszamy

Grażyna Baran – nauczyciel bibliotekarz

Kinga Jaszczak –  nauczyciel bibliotekarz  biblioteka9lopoznan@gmail.com

Karta zgłoszenia

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych