(nie)WIDOCZNE PROBLEMY

W środę 24.04.2024 klasa 1F wzięła udział w Konferencji dla młodzieży i dorosłych pt. ,,(nie)WIDOCZNE PROBLEMY. Prelegentami na tej konferencji byli młodzi ludzie z poznańskich szkół ponadpodstawowych. Tematy poruszone na Konferencji dotyczyły obciążeń we wsparciu rówieśniczym, potrzeb rozwojowych nastolatka, komunikacji rodzic-dziecko, ról w rodzinie oraz mechanizmów uzależnień.