REKRUTACJA

MOŻLIWOŚĆ KONTAKTU W SPRAWACH REKRUTACJI

DUŻURY PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI REKRUTACYJNEJ

08.07.2024 – godz. 9.00 – 12.00 ( w sprawie naliczonych punktów)

15.07.2024 – godz. 11.00 – 12.00

17.07.2024 – godz. 13.00 – 15.00