HISTORIA CHEMII

Dnia 29 listopada uczniowie klas: IB, IIA, IIF i IIIF brali udział w wykładzie dr inż. A. Szymańskiego na temat: „Historia chemii”, który odbył się na Wydziale Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej.

Dowiedzieliśmy się między innymi o historii Wielkiego Wybuchu, teorii atomistycznej oraz o budowie materii.
Wykład przybliżył nam początki odkryć chemicznych, jak i osoby, które poświęciły się tej dziedzinie nauki.