2F I 3A NA WYKŁADACH W CENTRUM DYDAKTYCZNYM TECHNOLOGII CHEMICZNEJ

7 grudnia uczniowie z klasy 2F i 3A po raz kolejny wraz z p.prof. G.Ciszak udali się do  Centrum Dydaktycznego Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej na wykład pt.”Kataliza i katalizatory”.

Wykładowca w bardzo ciekawy sposób, opierając się na przykładach zaczerpniętych z naszego codziennego życia, omówił rodzaje katalizatorów, a także mechanizm reakcji katalizy.