ZAMIAST KWIATKA NIOSĘ POMOC – WYNIKI AKCJI

wolontariat

Informujemy o rezultatach pierwszej w tym roku szkolnym akcji charytatywnej zorganizowanej we współpracy z Polską Akcją Humanitarną pod hasłem Zamiast kwiatka niosę pomoc. Klasy: 1a, 1c, 1d, 1e, 2a, 2c, 2d, 2e, 2f, 3a, 3b, 3d, 3e, 3f oraz Samorząd Uczniowski, zamiast kupować kwiaty dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej, przeznaczyły pieniądze na szlachetny cel – wsparcie potrzebujących w Somalii. Udało nam się zebrać 1941,50 zł. Kwota została już przekazana na konto PAH. Bardzo dziękujemy wszystkim za wsparcie!

 

Wolontariat IX LO