ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO KLAS III

Do klas trzecich naszego liceum uczęszczało w roku szkolnym 2017/2018 153 uczniów.

Szkołę ukończyło  i do egzaminu maturalnego przystępuje 149 osób.

Trzy osoby otrzymały świadectwa z wyróżnieniem. Są to:

Amalia Szmajda z kl. 3f – średnia ocen: 5,11

Marta Zając z kl. 3f – średnia ocen: 4,94

Barbara Wiśniewska z kl. 3c – średnia ocen: 4, 88.

Medale szkolne „za wybitne osiągnięcia w nauce i pracy społecznej” otrzymało 15 osób (3 złote, 1 srebrny, 11 brązowych).

.

klasa 3a z p.prof. G.Ciszak

 

klasa 3b z p.prof. P.Harajewiczem

 

klasa 3c z p.prof. V.Gawrych-Brzezińska

 

klasa 3d z p.prof. P.Ciesielskim

 

klasa 3e z p.prof. M.Radaszewską

 

klasa 3f z p.prof. J.Nowak