ZAJĘCIA NA WYDZIALE TECHNOLOGII CHEMICZNEJ

27 września 2018 klasa 3F wraz z p. prof. Gabrielą Ciszak wzięła udział w zajęciach na Wydziale Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej. Najpierw wykładowca dr inż. Andrzej Szymański przedstawił temat „Reakcje kompleksowania”, po czym udaliśmy się do laboratoriów, by samodzielnie wykonać doświadczenia polegające na wykrywaniu kationów i anionów oraz miareczkowaniu.