ZAJĘCIA LABORATORYJNE NA POLITECHNICE POZNAŃSKIEJ

Uczniowie klas: IIa, IIIa, IIIf i If brali udział w zajęciach laboratoryjnych na Wydziale Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej. Na początku odbył się wykład pt. „Mikrolaboratorium, Mikrofabryka”. Następnie uczniowie podzieleni na grupy mieli okazję oznaczać wybrane metale w próbkach gleb, przeprowadzać reakcje kompleksowania oraz strącania osadów, poznać innowacyjne techniki przetwarzania tworzyw sztucznych,jak również zapoznać się z narzędziami projektowymi inżyniera chemicznego. Opiekunem wyjścia była p.prof. Gabriela Ciszak.