WYNIKI KWESTY

W poniedziałek 27 listopada podczas przerw wolontariusze sprzedawali ciasta, zbierając w ten sposób pieniądze na wsparcie rehabilitacji Andrzeja Lipowego. Informujemy, że udało się zebrać kwotę 457,06 zł. Bardzo dziękujemy wszystkim darczyńcom oraz wolontariuszom za zaangażowanie w akcję!

Wolontariat IX LO