Wycieczka edukacyjna do Berlina

29 maja grupa osób z klas 2a i 2d udały się na wycieczkę edukacyjną do Berlina. Uczniowie zostali podzieleni na dwie grupy – młodzież ucząca się języka niemieckiego na poziomie rozszerzonym odwiedziła Centrum Pamięci Muru Berlińskiego, natomiast klasa o profilu biologiczno – chemicznym zwiedziła Muzeum Historii Naturalnej. Później wszyscy uczestnicy wycieczki podziwiali piękną faunę w berlińskim ZOO realizując zadania projektowe.

29 maja grupa osób z klas 2a i 2d udały się na wycieczkę edukacyjną do Berlina. Uczniowie zostali podzieleni na dwie grupy – młodzież ucząca się języka niemieckiego na poziomie rozszerzonym odwiedziła Centrum Pamięci Muru Berlińskiego, natomiast klasa o profilu biologiczno – chemicznym zwiedziła Muzeum Historii Naturalnej. Później wszyscy uczestnicy wycieczki podziwiali piękną faunę w berlińskim ZOO realizując zadania projektowe.