WYCIECZKA DO ŁODZI

Członkowie Koła Turystycznego wybrali się 14 stycznia na jednodniową wycieczkę do Łodzi. Dzięki kompetentnym i pełnym pasji przewodnikom mieli okazję zapoznać się z niezwykle ciekawą i wyjątkową historią miasta bogatych przemysłowców, wielu kultur i dynamicznego rozwoju. Młodzi turyści podziwiali dawne zabudowania fabryczne Karola Scheiblera (Księży Młyn), centrum miasta z ulicą Piotrkowską i najnowszą inwestycją dworcem Łódź Fabryczna oraz ekspozycję w Muzeum Miasta Łodzi zlokalizowanym w dawnym pałacu Poznańskich. Opiekunami młodzieży byli p.prof. Martyna Kęsik i p.prof. Piotr Szczap.