UDZIAŁ 2B W WYKŁADACH NA POLITECHNICE POZNAŃSKIEJ

27 października uczniowie klasy 2b wraz z p.prof. M. Komorowskim wzięli udział w jednym z serii wykładów na Politechnice Poznańskiej. Jego temat brzmiał: ” Ruch obrotowy”. Podczas zajęć uczniowie mogli w formie zabawy obserwować poznane wcześniej prawa fizyki. Wykład miał na celu uświadomienie młodym fizykom, jak powszechne jest to zjawisko w otaczającym nas świecie. Skutki ruchu obrotowego uczniowie obserwowali na przykładzie przedmiotów codziennego użytku, co jest dowodem na to, że prawa fizyki działają na nas cały czas.