UCZNIOWIE IX LO NA WYDZIALE TECHNOLOGII CHEMICZNEJ

Dnia 16 listopada uczniowie klas 1A, 1B, 1F, 2F oraz 3A wraz z p.prof. G.Ciszak udali się do Centrum Dydaktycznego Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej na wykład prowadzony przez dr.inż. Zbigniewa Górskiego.

Wykład przedstawił przemiany zachodzące w jądrach atomowych oraz opisywał, co dzieje się z nimi po emisji cząstki alfa, beta+ i beta-. Uczniowie mogli się również dowiedzieć o mechanizmie jonizacji wtórnej i lawinowej, a także o tym, w jaki sposób można oszacować masę i gęstość nukleonu.

Wykładowca przede wszystkim uświadomił uczniom, że promieniowanie jonizujące, choć w niewielkim stopniu, to jednak jest obecne w naszym codziennym życiu.