„STOP ZWOLNIENIOM Z W-F”

Pod tym hasłem, dla urozmaicenia zajęć, grupa  dziewcząt z klasy II bd pod opieką p.prof. Lucyny Szwed odbyła lekcje w-f w zimowej aurze na lodowisku Bogdanka. Zabawy na lodzie, a nawet taniec przy muzyce dobiegającej z głośników, poza wartościami prozdrowotnymi, poprawiły także nastroje dziewcząt na pozostałą część dnia i wyzwoliły energię do zmagań z obowiązkami szkolnymi.

Sportowy sezon zimowy zainaugurowany!