Planspiel „Klimaneutrale Stadt”

W dniu 4.06. uczniowie klas 2a i 2d uczący się j. niemieckiego w zakresie rozszerzonym uczestniczyli w grze symulacyjnej pt: „Klimaneutrale Stadt”, przygotowanej i finansowanej przez Goethe-Institut w Warszawie. Zadaniem uczestników gry było zaproponowanie podczas obrad rady fikcyjnego miasta Fonta konkretnych działań, które po wprowadzeniu w życie obniżą  w tymże mieście emisję CO2 o 50% do roku 2030.  Przygotowując się do wystąpień uczestnicy gry pracowali w grupach reprezentujących różne interesy mieszkańców miasta. Wcielali się zatem w role np. przedsiębiorców, ekologów, młodych rozpoczynających karierę zawodową  a także w role rodziców małych dzieci oraz seniorów. Gra pozwalała zobaczyć skutki proponowanych działań w takich obszarach jak jakość powietrza, zatrudnienie, dochody miasta, komfort życia mieszkańców. Centralną część gry stanowiło posiedzenie rady miasta Fonta, podczas którego uczestnicy proponowali podjęcie konkretnych działań, uwzględniając możliwości budżetowe miasta oraz interesy różnych grup mieszkańców.