OPATRUNEK NA RATUNEK

Dziękujemy całej  społeczności szkolnej, za wsparcie naszej zbiórki dla potrzebujących z Afryki „Opatrunek na ratunek”.

Dary dostarczyliśmy już do siedziby fundacji.

Wolontariat IX LO