LOS REYES MAGOS…

…CZYLI TRZEJ KRÓLOWIE MAGOWIE, JAK CO ROKU, ODWIEDZILI DZIEWIĄTKĘ!

Choć żadna z ewangelii nie potwierdza, że było ich trzech, a ich imiona to zapewne tylko folklor i tradycja, to wiemy na pewno, że byli i przynieśli Nowonarodzonemu prezenty, które w sposób znaczny podniosły status materialny całej Świętej Rodziny.

To pewnie dlatego w świecie hiszpańskojęzycznym, od Hiszpanii po Meksyk, „dostarczaniem prezentów” zajmują się Trzej Królowie, a dzieci w tych krajach, zamiast do św. Mikołaja, piszą listy właśnie do nich.

Listy do Mędrców ze Wschodu nie tylko pisali, lecz nawet „malowali” również uczniowie „Dziewiątki”. Na tyle skutecznie, że trzy z nich zostały nagrodzone prezentami: biletami do kina oraz słodyczami.

Autorkami nagrodzonych listów są: Amalia Szmajda z klasy 3F, Julia Wojdak z klasy 3E oraz Julia Cierpiszewska z klasy IB. Gratulujemy!