JUGEND DEBATTIERT 2017

W poniedziałek, 10 kwietnia nasza szkoła tradycyjnie była gospodarzem konkursu „Jugend debattiert” („Młodzież debatuje”), w którym wzięło udział po dwoje uczniów z czterech szkół z regionu przygotowujących do międzynarodowego egzaminu DSD II (Deutsches Sprachdiplom II): I LO w Lesznie oraz II LO i VII  LO w Poznaniu, jak również naszej szkoły.

Temat debaty brzmiał: „Sollen in Polen die Schulfächer abgeschafft werden?” („Czy w Polse należałoby zlikwidować przedmioty szkolne?”)

Naszą szkołę reprezentowały: Michalina Hejzner z kl. 2e i Laura Zbierska z klasy 2f. Miło nam poinformować, że obie debatantki wraz z uczennicą II LO w Poznaniu, Michaliną Francuz, będą wkrótce reprezentować region w kolejnym etapie konkursu w Warszawie.

Projekt „Jugend debattiert” adresowany jest do uczniów szkół średnich, którzy władają językiem niemieckim przynajmniej na poziomie B2 według Europejskiego Systemu Opisu Biegłości Językowej. Konkurs prowadzony jest w siedmiu krajach Europy Środkowo-Wschodniej, a za jego realizację odpowiada między innymi Instytut Goethego oraz Niemiecki Centralny Ośrodek ds. Szkolnictwa Zagranicznego. Projekt uczy młodych ludzi przedstawiania swoich poglądów w języku obcym przy jednoczesnym propagowaniu języka niemieckiego jako języka debaty.