IC NA UNIWERSYTECIE PRZYRODNICZYM

27 marca klasa Ic wzięła udział w zajęciach na Uniwersytecie Przyrodniczym. Uczniowie uczestniczyli w wykładzie „Ekstremalna turystyka kulinarna” i w warsztatach „Mapa myśli: Nietypowy potencjał turystyczny polskiej wsi”. Całość zakończyła się grą terenową po kampusie uczelnianym pod opieką studentów z Koła Naukowego AgroTur.