ENDE GUT, ALLES GUT…

…”Wszystko dobre, co się dobrze kończy”

Uczniowie, którzy uczęszczają na zajęcia przygotowujące do certyfikatu językowego Deutsches Sprachdiplom II muszą często starać się bardziej niż osoby chodzące na zwykłe zajęcia językowe. Wiedzą o tym doskonale nasi Absolwenci, których nauka języka niemieckiego w IX LO znalazła swoje uwieńczenie 29 maja 2018r. zdobyciem dyplomów DSD II.

Uroczystość odbyła się zgodnie z tradycją w auli II LO. Współpraca wszystkich trzech poznańskich szkół zrzeszonych w projekcie Schulen: Partner der Zukunft (Szkoły: Partnerzy Przyszłości) polega również na wspólnym uczestnictwie w części pisemnej egzaminu DSD w VII LO jesienią oraz na organizacji konkursu debatanckiego Jugend debattiert przez IX LO wiosną.

Dla wymienionych szkół projekt jest jednym z kluczowych, dlatego na uroczystości obecni byli dyrektorzy wszystkich trzech szkół. Pojawiły się również przedstawicielki Konsulatu Generalnego Republiki Federalnej Niemiec we Wrocławiu: pani Konsul ds. Kultury Marion Ramackers oraz pani Joanna Mateusiak z referatu Kultury Konsulatu. Istotne słowa dotyczące potrzeby znajomości języka zachodniego sąsiada w naszej części Polski wygłosiła pani Katarzyna Sobocińska – zastępca dyrektora Biura Obsługi Inwestorów miasta Poznania. Tegoroczny sukces poznańskich uczniów i uczennic podkreśliła pani Andrea Goldmann, doradca języka niemieckiego na obszar Polski zachodniej i jednocześnie nauczycielka języka niemieckiego w grupach rozszerzonych w II i IX LO w Poznaniu. Podczas gali pojawili się utalentowani uczniowie reprezentujący wszystkie szkoły, którzy śpiewali, tańczyli, grali oraz recytowali.

 

Dyplomy Deutsches Sprachdiplom II na poziomie C1 oraz B2 lub certyfikaty

potwierdzające zaliczenie wybranych części egzaminu w sesji egzaminacyjnej 2018

w IX Liceum Ogólnokształcącym zdobyli:

Maria Bartkowiak

Klaudia Farbisz

Dominika Graczyk

Sławomir Knopp

Zofia Korcz

Estera Milewska

Dawid Kurlus

Emilia Szymańska

Maria Górska

Sebastian Jurga

Rafał Korthals

Paweł Małojło

Julia Medoń

Piotr Medycki

Kamil Przybylski

Maciej Marecik

Mieszko Ciesielski (z drugim najwyższym wynikiem w szkole)

Michalina Hejzner (z trzecim najwyższym wynikiem w szkole)

Weronika Gorzelańczyk

Kamil Rybarczyk

Dakota Leski

Aleksandra Śmigaj

Weronika Opala

Michalina Wielgosik

Laura Zbierska (z najwyższym wynikiem w szkole)

 

Wir gratulieren Euch herzlich

und wünschen weiterhin viel Erfolg

mit Deutsch im Privat- und Berufsleben!

Eure Deutschlehrer:

Andrea Goldmann

Katarzyna Grabowska

Arleta Kulińska

Wojciech Sarnowski

Zachęcamy uczniów gimnazjów do podjęcia nauki w klasach z rozszerzonym programem nauczania języka niemieckiego w roku szkolnym 2018/19!

autorem drugiego zdjęcia jest Jakub Dehmel