DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej uroczystość w naszej szkole przygotowała klasa IIb.
Jak co roku wręczono nauczycielom nagrody (statuetki) w pięciu kategoriach:

ZŁOTY TANCERZ – nauczyciel, który ma największy taneczny potencjał – prof. Maciej Komorowski.

ZŁOTY EKSPRESS – nauczyciel, który najszybciej oddaje prace pisemne – prof. Violetta Gawrych-Brzezińska.

ZŁOTY DYRYGENT – nauczyciel, który najbardziej gestykuluje – prof. Małgorzata Radaszewska.

ZŁOTE SERCE – najbardziej cierpliwy, wyrozumiały nauczyciel – prof. Agata Wieczorek

ZŁOTY POMYSŁ – nauczyciel, który ma najwięcej pomysłów – prof. Paweł Harajewicz.

Statuetki otrzymały również obie panie dyrektor: pani dyrektor Krystyna Rachwalik oraz pani v-ce dyrektor Justyna Kubiak w podziękowaniu za trud włożony w organizację szkoły, za otwartość oraz stworzenie przyjaznej atmosfery.