DYPLOMY DSD II

UCZNIOWIE

We wtorek, 24 maja 2022r. w II Liceum Ogólnokształcącym odbyła się  uroczystość wręczenia dyplomów DSD II uczennicom i uczniom z trzech poznańskich liceów: II LO, VII LO oraz IX LO.

Swoją obecnością uświetnili spotkanie przedstawiciele z Niemiec: pani Konsul Doris Wildemann,      z Konsulatu Generalnego Niemiec we Wrocławiu, pan Henning Christiansen, koordynator egzaminu DSD II z Warszawy, pani Monia Miranda Gibson, doradca językowy DSD II z Poznania, przedstawiciele  Urzędu Miasta Poznania, dyrektorzy i nauczyciele.

16 uczennic i uczniów naszego liceum otrzymało dyplomy DSD II. Najlepsi zostali nagrodzeni przez panią Doris Wildemann specjalnymi upominkami. Z naszej szkoły wyróżnieni zostali: Natalia Behrendt, Kalina Majchrzak oraz Aleksander Siwiec.

Dyplom DSD II to dokument potwierdzający znajomość języka niemieckiego na poziomie B2/C1        i otwierający młodym ludziom drogę na studia w Niemczech, ponieważ pomyślnie zdany egzamin DSD II umożliwia podjęcie studiów w Republice Federalnej Niemiec bez konieczności dalszego dokumentowania umiejętności językowych.

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczennicom i uczniom, którzy wytrwali do końca i wykazali się świetną znajomością języka niemieckiego!

Viel Erfolg auf dem neuen Weg mit Deutsch!