2F I 3A NA WYDZIALE TECHNOLOGII CHEMICZNEJ PP

25 stycznia klasy 2F i 3A wraz z p.prof. G.Ciszak uczestniczyły w wykładzie pt. „Reakcje utleniania i redukcji” na Wydziale Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej. Wykładowca dr inż. Andrzej Szymański szczegółowo i w przystępny sposób wyjaśniał procesy utleniania i redukcji, a także przybliżył historię elektrochemii.