26 WRZEŚNIA  EUROPEJSKI  DZIEŃ JĘZYKÓW OBCYCH

26 września obchodzony jest  Europejski  Dzień Języków Obcych. Z tej okazji w  naszej szkole zorganizowane zostały szkolne obchody tego święta. Miały one  na celu ukazanie różnorodności językowo-kulturowej naszego kontynentu i korzyści płynących z nauki języków obcych oraz

poszerzanie wiedzy uczniów o krajach Europy, jak również budowanie motywacji uczniów do uczenia się języków.

W ramach pierwszej części obchodów każda klasa pracowała w dwóch grupach językowych i rozwiązywała zadania dotyczące języków obcych nauczanych w naszej szkole. Uczniowie mogli sprawdzić swoją wiedzę i umiejętności w zadaniach typu: quiz kulturowy, przygotowanie plakatu przedstawiającego korzyści płynące z uczenia się języków obcych,  wymyślenie najdłuższego zdania w języku obcym, recytowanie łamańców językowych.

W drugiej części wydarzenia klasy zmierzyły się z zadaniami dotyczącymi języków europejskich, innych niż nauczane w naszej szkole. Zadaniem uczniów było wyszukanie konkretnych informacji w zdaniach typu: dopasuj słowo do języka europejskiego i flagi do odpowiedniego państwa, wyszukaj i zaprezentuj na plakacie ciekawostki dotyczące jednego z języków europejskich.  Równolegle w sali gimnastycznej  odbył się quiz ‘kahoot’ dla reprezentantów klas.

Wydarzeniu towarzyszył dobry humor i świetna zabawa.

Klasy, które uzyskały najwięcej punktów, otrzymały tytuł „Klasa – lider języków obcych. Tytułem tym szczycą się od dzisiaj  ex aequo klasy 1d i 4a. W nagrodę klasy-liderzy ugoszczeni zostaną poczęstunkiem przygotowanym przez nauczycieli języków obcych.

Gratulujemy!!!