10.07.2018 załącznik nr 5c. Oświadczenie informacyjne Kontrahenci