Nauczanie zdalne

Od 19.10 szkoła pracuje w systemie zdalnym według planu lekcji z oznaczeniem lekcji na kamerze i lekcji w aplikacji classroom.