Wymiana z Rumunią

| Wymiana z Rumunią

W roku szkolnym 2016/17 nasza szkoła podjęła współpracę w ramach wymiany uczniowskiej z rumuńskim Liceum Ogólnokształcącym im. Emila Racovita w przepięknym mieście Iasi.

Wymiana ma na celu nie tylko usprawnienie komunikacji w języku angielskim, ale również "odczarowanie" Rumunii, której oblicza nasi uczniowie mogą odkrywać podczas wycieczek po Mołdawii i Bukowinie. Jest to zdecydowanie wspaniała okazja, by poznać kraj, oraz zasmakować lokalnych potraw. Podczas wymiany nasi uczniowie korzystają z gościnności swoich rodzin rumuńskich kolegów i koleżanek.

Preferowane są grupy 14-16 osobowe, nad którymi pieczę sprawuje dwoje nauczycieli. Przybliżona kwota udziału w wymianie to 1600 zł w ramach której nasi uczniowie oraz opiekunowie opłacają przejazd busem do Berlina, a następnie lot do Iasi.

Kwota ta zawiera również potrzebne ubezpieczenia, atrakcje (wejścia do muzeów, wycieczki). W ramach rewizyty gościmy naszych rumuńskich przyjaciół we wrześniu i oferujemy szereg atrakcji (m.in. zwiedzanie Wrocławia, Torunia, Kórnika i Rogalina).

Wierzymy, że jest to początek udanej współpracy, która przyniesie wiele korzyści obydwu szkołom. Zapraszamy!