Rekrutacja

| Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020 w przygotowaniu.

W tabeli poniżej klasy pierwsze funkcjonujące w  szkole w roku szkolnym 2018/2019.

nazwa

klasy

przedmioty realizowane

w zakresie rozszerzonym

przedmioty uzupełniające

przedmioty wskazane

przez szkołę

przy rekrutacji

1A

PROZDROWOTNA


biologia

chemia

- elementy dietetyki

- historia i społeczeństwo

matematyka

język obcy

biologia

1B 

INŻYNIERYJNO-

TECHNOLOGICZNA

B1: matematyka, fizyka

B2: matematyka, chemia

- historia i społeczeństwo

matematyka

język obcy

B1: fizyka

B2: chemia

1C

BIZNESOWA

geografia

matematyka

język angielski

- ekonomia w praktyce

- historia i społeczeństwo

matematyka

język obcy

geografia

1D

EUROPEJSKA

D1: geografia, język niemiecki

D2: geografia, język hiszpański

- turystyka kulturowa

- historia i społeczeństwo

matematyka

język obcy

geografia

1E

HUMANISTYCZNO-

MEDIALNA

język polski

historia

- wiedza o filmie

- podstawy reklamy i marketingu

- przyroda

matematyka

język obcy

historia

1F

PRAWNICZO-

JĘZYKOWA

F1: historia, język angielski

F2: historia,  język niemiecki

- społeczne koncepcje prawa

- przyroda

matematyka

język obcy

historia