O szkole

| O szkole

IX Liceum Ogólnokształcące – szkoła nowych możliwości i perspektyw

IX Liceum Ogólnokształcące to nowoczesna szkoła z wieloletnią tradycją. W 2012 roku obchodziliśmy jubileusz 60-lecia jej istnienia. Patronem szkoły jest Karol Libelt – symbol Wielkopolski. Jego cechy: rozwagę, patriotyzm, rzetelność i pracowitość staramy się wpajać naszym uczniom. Wśród absolwentów IX Liceum są profesorowie wyższych uczelni, artyści, biskupi,  prezydenci miast, liderzy społeczności lokalnych. Jego mury opuściło dotąd ponad 8000 absolwentów. Nasze Liceum to szkoła jednozmianowa, co daje młodzieży szansę udziału w kołach zainteresowań, działalności w wolontariacie, w zespole artystycznym Nona – Art. Tym, co wyróżnia IX Liceum, jest wysoki poziom nauczania, który dzięki zaangażowaniu i zawodowemu doświadczeniu gwarantuje grono pedagogiczne składające się z 46 nauczycieli. Uczniowie uzyskują bardzo dobre wyniki na egzaminie maturalnym, a od trzech lat szkoła zajmuje 2 miejsce w Poznaniu pod względem EWD (edukacyjnej wartości dodanej) z matematyki.

W naszym liceum uczniowie mają możliwość korzystania z nowoczesnego sprzętu komputerowego, tablic multimedialnych, pracowni komputerowej, dobrze wyposażonej biblioteki, własnych szafek na odzież, nowego bufetu szkolnego, sali wypoczynku dla uczniów, darmowego wi-fi  oraz niezbędnych pomocy szkolnych i sportowych. Zakres nauczanych przedmiotów od trzech lat rozszerzono o lekcje etyki.

Szkoła współpracuje na stałe z wyższymi uczelniami Poznania – Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza, Uniwersytetem Przyrodniczym, Uniwersytetem Ekonomicznym, Politechniką Poznańską oraz Akademią Wychowania Fizycznego. Program współpracy z uczelniami obejmuje wykłady, seminaria, warsztaty, sesje naukowe organizowane przez uczelnie oraz udział w projektach. Efektem tej współpracy są: klasa akademicka -  humanistyczna i klasy patronackie - akademickie złożone z uczniów klasy matematyczno-fizycznej, matematyczno-geograficznej oraz klas biologiczno-chemicznych. Jesteśmy jedną z 3 szkół w Poznaniu przygotowujących młodzież do międzynarodowego egzaminu sprawdzającego kompetencje językowe, który uprawnia do studiowania w krajach niemieckojęzycznych (Deutsches Sprachdiplom II).

W szkole działają dwa młodzieżowe mini-przedsiębiorstwa, pozwalające poznać w praktyce mechanizmy funkcjonowania firmy i rynku pracy. Rodzicom uczniów IX Liceum umożliwiamy śledzenie osiągnięć ich dzieci, a także ułatwiamy kontakt z nauczycielami i wychowawcami dzięki możliwości bezpłatnego korzystania z dziennika elektronicznego. Szkoła jest miejscem bezpiecznym, funkcjonuje w niej monitoring wewnętrzny i zewnętrzny (26 kamer). W szkole każdego roku organizowana jest wymiana z zaprzyjaźnionymi szkołami w Bergamo (Włochy) i w Marsbergu (Niemcy). Od siedmiu lat  na terenie naszego Liceum odbywa się Międzyszkolny Konkurs Recytatorski o zasięgu wojewódzkim.

Osiągnięcia szkoły w ostatnich latach to:

 • w 100% zdawany egzamin maturalny,
 • od 2002 roku doskonale zdawany międzynarodowy egzamin DSD II,
 • coraz ściślejsza współpraca z uczelniami poznańskimi (udział w wykładach i zajęciach laboratoryjnych),
 • rosnąca popularność zespołu "Nona-Art" - występy dla mieszkańców Poznania, m.in. w Piwnicy Farnej przy pl. Kolegiackim, w ODK „Pod Lipami”, MDK  „Za Cytadelą”,
 • organizacja kolejnych edycji Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego o zasięgu wojewódzkim i różnorodnej tematyce,
 • znaczące sukcesy młodzieży w dziedzinie koszykówki, siatkówki oraz pływania,
 • upowszechnianie tradycji szkoły poprzez stałe imprezy: „Drżyjcie beany”, przyznawanie nauczycielom „dziewiątek” oraz rajdy szkolne,
 • aktywna działalność szkolnego wolontariatu (m.in. coroczny udział w ogólnopolskiej akcji „Szlachetna paczka”).

Co wyróżnia szkołę:

Szkoła należy do międzynarodowej sieci szkól partnerskich pod nazwą  Szkoły: Partnerzy przyszłości (Schulen: partner der Zukunft-PASCH), posiada ogólnopolski certyfikat  Wiarygodna Szkoła, przyznawany za stosowanie wysokich standardów w obszarze edukacji, wychowania młodzieży oraz zapewnienia jej bezpieczeństwa na terenie szkoły, a także tytuł Brązowej Szkoły w ogólnopolskim rankingu „Perspektyw”.

Koła zainteresowań:

 • wolontariat,
 • koło teatralne (zespół artystyczny "Nona-Art")
 • koło plastyczne,
 • sekcja koszykówki, siatkówki i aerobiku.

Kontakty zagraniczne:

wymiana ze szkołami w Bergamo (Włochy - od 1988 roku) i Marsbergu (Niemcy - od 1991 roku)