Matura

| Matura 2020 - skrót najistotniejszych informacji dla abiturientów:

 

 • do 04.03.2020 - ogłoszenie harmonogramu matur ustnych;
 • do 24.04.2020 - zwrot książek, identyfikatorów, kluczyków od szafek;
 • 27.04.2020 godz.12.00 - zakończenie klas trzecich;
 • od 04.05 - 22.05.2020 egzaminy pisemne według harmonogramu CKE harmonogram_egzaminów _2020r
 • od 07.05 -19.05.2020 egzaminy ustne według harmonogramu szkolnego;
 • zbiórka na egzaminy pisemne najpóźniej 45 min. przed rozpoczęciem( sala gimnastyczna 60 min. przed rozpoczęciem) ;
 • zakaz wnoszenia na salę egzaminacyjną urządzeń telekomunikacyjnych (również wszelkiego rodzaju zegarków);
 • wnosimy tylko pomoce dydaktyczne wskazane w komunikacie Dyrektora CKE komunikat_o_przyborach na egzamin_2020 r.;
 • na salę egzaminacyjną można wnieść butelkę wody nie większą niż 0,75 l.;
 • kalkulatory i karty wzorów zapewnia szkoła;
 • w przypadku nieobecności w dniu egzaminu spowodowanej chorobą lub dowolną sytuacją losową natychmiast powiadamiamy o tym fakcie szkołę i dostarczamy w tym samym dniu zaświadczenie;
 • rozdanie świadectw maturalnych 03.07.2020.
 • matura poprawkowa 25.08.2020 r.

Matura jest zdana jeśli absolwent otrzyma z wszystkich egzaminów obowiązkowych ustnych i pisemnych min. 30%  i przystąpi do jednego z zadeklarowanych przedmiotów rozszerzonych.