Matura

| Matura 2017

INFORMACJE DLA MATURZYSTÓW

1. Do 26.04.2017 Należy indywidualnie w sekretariacie zwrócić identyfikator i kluczyk od szafki; opłata za zgubienie kluczyka – 25 zł. (wymiana zamka i dorobienie kompletu kluczy).

3. Uroczyste zakończenie Roku Szkolnego dla klas trzecich 28.04.2016 r. o godz.10.00.

4. Matura pisemna:

  • Zbiórka na maturę pisemną najpóźniej 60 min. przed rozpoczęciem egzaminu.
  • Wchodzimy na egzamin po okazaniu dowodu osobistego lub legitymacji w kolejności alfabetycznej i losujemy miejsce.
  • Zdający po wejściu do sali i otrzymaniu arkusza egzaminacyjnego na polecenie przewodniczącego ma obowiązek zapoznać się z instrukcją zamieszczoną na pierwszej stronie i sprawdzić, czy arkusz jest kompletny.
  • należy pisać tylko czarnym długopisem, na żadnym przedmiocie nie wolno używać ołówka.

5. Matura w terminie dodatkowym

Jeśli ktoś z przyczyn losowych nie przystąpi do egzaminów w maju, może to zrobić w terminie dodatkowym od 01.06 -17.06.2017 r.

6. Rozdanie świadectw maturalnych.

Uczeń, który z wszystkich pięciu egzaminów obowiązkowych uzyskał min. 30% i przystąpił do co najmniej jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym otrzymuje świadectwo dojrzałości.

Rozdanie świadectw 30.06.2017 r.