Rada rodziców

| Rada rodziców

 

Przewodniczący Rady Rodziców: Piotr Nowak

Z-c Przewodniczącego Rady Rodziców:Anna Jungmann

Sekretarz: 

Dobrowolne wpłaty na Radę Rodziców można przekazywać na konto numer:

92 1020 4027 0000 1602 0033 6040

W tytule prosimy wpisać : Imię i Nazwisko ucznia oraz klasę