Rada rodziców

| Rada rodziców


Przewodniczący Rady Rodziców: Piotr Nowak

Z-c Przewodniczącego Rady Rodziców:Anna Jungmann

Sekretarz: Jakub Maternicki

Dobrowolne wpłaty na Radę Rodziców można przekazywać na konto numer:

92 1020 4027 0000 1602 0033 6040

W tytule prosimy wpiasać : Imię i Nazwisko ucznia oraz klasę