Plan zebrań

| Plan zebrań

Plan spotkań z rodzicami - rok szkolny 2021/2022

1.

15 września 2021(środa) 

godz.1700 - spotkanie z rodzicami uczniów klas I

godz.18.00 – spotkania  z rodzicami uczniów klas II

2.

16 września 2021 ( czwartek )

Godz.17.00 zebrania rodziców uczniów klas III po podstawówce

godz.18.00 zebrania rodziców uczniów klas III po gimnazjum

3.

Konsultacje dla rodziców –  27  października  2021 (środa): godz. 1700 – 1800

4.

Konsultacje dla rodziców – 14  grudnia 2021(wtorek)

godz. 1700 – 1800.

5.

ONLINE. Wywiadówka semestralna dla klas I i II po podstawówce  – 12 stycznia 2022 (środa)  godz.1800

6.

ZMIANA .Wywiadówka semestralna dla klas III po gimnazjum  i III po podstawówce - 12 stycznia 2022 (środa)  godz.18.00 - ONLINE

Wywiadówka semestralna dla klas III po gimnazjum  i III po podstawówce   –      13 stycznia 2022 (czwartek)  godz.1800

7.

Konsultacje dla rodziców – kl. I i II

 30  marca  2022(środa) godz.1700 -1800

Spotkanie z rodzicami uczniów kl. III - godz. 1800

8.

 „Drzwi otwarte” dla ośmioklasistów –  23 kwietnia 2022  (sobota) godz.1000-1200

9.

Konsultacje dla rodziców – kl. I i II

 24 maja  2022(wtorek) godz.1700 -1800