Plan zebrań

| Plan zebrań

Plan spotkań z rodzicami - rok szkolny 2017/2018


1.

14  września 2017 (czwartek) 

godz.1730 - spotkanie z rodzicami uczniów klas I

godz.1830 - spotkanie z rodzicami uczniów klas II i III

2.

Konsultacje dla rodziców –  7  listopada 2017 (wtorek): godz. 1800 – 1900

3.

Konsultacje dla rodziców – 14  grudnia 2017 (czwartek)

godz. 1800 – 1900.

4.

Wywiadówka semestralna dla klas I-III   –  18 stycznia 2018 (czwartek)  godz.1830

5.

Konsultacje dla rodziców – kl. I i II

 4  kwietnia  2018(środa) godz.1800 -1900

Spotkanie z rodzicami uczniów kl. III - godz. 1900

6.

Uwaga, zmiana terminu! „Drzwi otwarte” dla gimnazjalistów – 7 kwietnia 2018 (sobota)

godz.1000-1200

7.

Konsultacje dla rodziców – kl. I i II

 15 maja  2018 (wtorek) godz.1800 -1900