Plan zebrań

| Plan zebrań

Plan spotkań z rodzicami - rok szkolny 2018/2019


1.

06  września 2018 r. (czwartek) 

godz.1730 - spotkanie z rodzicami uczniów klas I

godz.1830 - spotkanie z rodzicami uczniów klas II i III

2.

Konsultacje dla rodziców –  7  listopada 2018 (środa): godz. 1800 – 1900

3.

Konsultacje dla rodziców – 13  grudnia 2018 (czwartek)

godz. 1800 – 1900.

4.

Wywiadówka semestralna dla klas I-III   –  10 stycznia 2019 (czwartek)  godz.1830

5.

Konsultacje dla rodziców – kl. I i II

 27 marca  2019(środa) godz.1800 -1900

Spotkanie z rodzicami uczniów kl. III - godz. 1900

6.

„Drzwi otwarte” dla gimnazjalistów – 13 kwietnia 2019  (sobota)

godz.1000-1200

„Drzwi otwarte” dla ósmoklasistów – 23 marca 2019 (sobota)

godz.1000-1200

7.

Konsultacje dla rodziców – kl. I i II

 14 maja  2019 (wtorek) godz.1800 -1900