100. ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI W DZIEWIĄTCE DZIEŃ POLSKI

Obchody Święta przebiegały w formie rywalizacji między klasami. Organizator imprezy – klasa 2e – zaproponowała konkurencje, które zaangażowały uczniów do wspólnego działania.

Konkurencje wymagały pomysłowości, wysiłku i wiedzy: legendy polskie (np. O smoku wawelskim, O Bazyliszku, O Lechu, Czechu i Rusie) przyniosły zaskakujące rozwiązania inscenizacyjne, a przedstawienia były nagradzane gromkimi brawami. W scenki zaangażowani byli Wychowawcy klas.

Makieta wybranego szczegółu miast polskich (np. Kraków, Gdańsk, Warszawa, Wrocław) – warta podkreślenia jest różnorodność wykonań, wybór materiału, z którego wykonano makietę, a także staranność w dochowaniu wierności oryginałowi.