UWAGA KANDYDACI DO KLAS PIERWSZYCH!

12 lipca 2017 o godz. 10.00 zostanie opublikowana lista kandydatów zakwalifikowanych

i kandydatów niezakwalifikowanych do IX LO

(lista do wglądu w szkole, wyniki można tez sprawdzić logując się

w systemie „Nabór”)

KANDYDACI ZAKWALIFIKOWANI DO IX LO

POTWIERDZAJĄ CHĘĆ PODJĘCIA NAUKI

POPRZEZ ZŁOŻENIE DO 20 LIPCA 2017, GODZ. 12.00

NASTĘPUJĄCYCH DOKUMENTÓW:

– ORYGINAŁ ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA GIMNAZJUM

– ORYGINAŁ ZAŚWIADCZENIA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

– KWESTIONARIUSZ OSOBOWY (pobierz)

– KWESTIONARIUSZ WYBORU „DRUGIEGO”  JĘZYKA OBCEGO –  NIE DOTYCZY KLASY 1D (pobierz)

– DEKLARACJA UCZESTNICTWA W LEKCJACH RELIGII/ ETYKI (pobierz)

– 2 PODPISANE FOTOGRAFIE

– DOKUMENTACJA  WYDANA PRZEZ PIELĘGNIARKĘ Z GIMNAZJUM

 

DOKUMENTY NALEŻY SKŁADAĆ W „ KOSZULCE”.

 

PRZYJMOWANIE DOKUMENTÓW  W GODZ. 10.00 – 13.00,

DN 20 LIPCA 2017 W GODZ. 10.00 – 12.00.