PODAJ RĘKĘ UKRAINIE….

FLAGA UKRAINY

W naszym liceum nie ograniczamy się wyłącznie do słownych deklaracji pomocy, a świadczy o tym nasza działalność.

  1. Do 18 marca br.  do różnych oddziałów przyjęliśmy 36 uczniów z Ukrainy. Otoczyliśmy ich opieką dzięki  życzliwości naszej młodzieży.
  2. Uchodźcy z Ukrainy mają zapewnioną naukę języka polskiego jako obcego, prowadzoną w dwóch grupach przez naszych nauczycieli. Jako wolontariusz pracuje z nimi pani psycholog z Ukrainy, która również doświadczyła tych samych, dramatycznych przeżyć.
  3. Nasi uczniowie i nauczyciele pomagają jako wolontariusze na Targach Poznańskich, pracując w Punkcie Zbiórki Darów dla przybywających z Ukrainy.
  4. 23 marca  br. odbędzie się u nas koncert charytatywny poświęcony Ukrainie. W takcie koncertu, a także w całym tygodniu, od 21 do 25 marca, będziemy zbierać pieniądze dla fundacji „Warto razem”, zajmującej się pomocą dla potrzebujących Ukraińców.