OSOBY SKIEROWANE Z OKE

Kilka informacji związanych z maturą:

  1. Przychodzimy na maturę do szkoły na 1 godz. przed rozpoczęciem egzaminu w danym dniu.
  2. Obowiązkowo posiadamy dowód osobistyświadectwo ukończenia szkoły.
  3. Długopis z czarnym wkładem.
  4. Można przynieść butelkę wody mineralnej mniej niż 1 litr.
  5. Pomoce naukowe zgodne z komunikatem Dyrektora CKE (komunikat_o_przyborach_dyrektora CKE_2021)
  6. Terminy egzaminów zgodne z CKE (Harmonogram matur)
  7. Przy wejściu do szkoły będzie można uzyskać informację w jakie sali Państwo zdają egzamin (tę informację można również do końca kwietnia uzyskać tel. w sekretariacie szkoły w godz.9.00-12.00 lub przez e-mail: 9lopoznan@9lopoznan.pl ).
  8. Na terenie całej szkoły obowiązuje nakaz zakrywania nosa i ust oraz zachowywanie dystansu.
  9. Na egzamin zakaz wnoszenia urządzeń telekomunikacyjnych( do każdej sali będą wyznaczone szatnie).